Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru, Conf. univ. dr. Nicolae-Dragoş Ploeşteanu, Executarea hotărârilor arbitrale pronunţate sub egida Centrului internaţional pentru reglementarea diferendelor cu privire la investiţii (ICSID/ CIRDI) împotriva României în contextul dreptului european [The execution of the awards rendered pursuant to International Centre for Settlement of Investment Disputes Convention (ICSID) against Romania in the framework of European law]

SEMINAR WOLTERS KLUWER: Avantajele și dezavantajele arbitrajului, 27 septembrie 2016

Conferinta Efectul de prisma al jurisdictiilor europene, Iasi, 21 octombrie 2016

Conferința internațională „PROCESUL CIVIL ȘI EXECUTAREA SILITĂ, TEORIE ȘI PRACTICĂ”, 25-27 august 2016

3-4 November 2016 – International Conference with the theme „Justice and Democracy”

Dan Jerker B. Svantesson, Private International Law and the Internet, Third Edition, Wolters Kluwer, 2016

Nicole Lazzerini, Gli obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali come limite all’esecuzione del mandato di arresto europeo: la sentenza „Aranyosi e Căldăraru”

Naomi Hart, Complementary Protection and Transjudicial Dialogue: Global Best Practice or Race to the Bottom?

Paschalis Paschalidis, Arbitral tribunals and preliminary references to the EU Court of Justice

Journal of World Energy Law & BusinessVolume 9, Issue 4

Ramses A. Wessel, Luisa Marin, Claudio Matera, The External Dimension of the EU’s Area of Freedom, Security and Justice in CRIME WITHIN THE AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE: A EUROPEAN PUBLIC ORDER, C. Eckes & Th. Konstadinides, eds., Cambridge: Cambridge University Press, 2011