Daniel-Mihail Șandru, Caracterul obligatoriu al deciziei preliminare pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru instanțe și autorități naționale/ The binding nature of the preliminary ruling of the Court of the Justice of the European Union for national courts and authorities, Revista română de drept european, nr. 4/2019, p. 45-55

Transparența justiției vs datele cu caracter personal, Chisinau, 24 ianuarie 2020

Accesul la Curtea Europeană a Drepturilor Omului: aspecte teoretice și practice / 24 ianuarie 2020, Timișoara

CSDE: Dezbaterea Protecția și securitatea datelor personale în educația digitală, 28 ianuarie 2020

In Statele Unite se iau masuri Tik Tok

link to dataprotection

EMEA CONFERENCES: DISCLOSURE OF DATA IN COMMERCIAL TRANSACTIONS: COMPETITION AND PRIVACY RISKS AND SOLUTIONS 26 SEPTEMBER 2019