Irina Alexe, Daniel-Mihail Şandru (editori), Legislaţia privind protecţia datelor în România, Ed. Rosetti International, 2018, ISBN 978‐606-8794‐90‐7, 216 p.

ALEXE SANDRU Legislatia privind protectia datelor in RomaniaIrina Alexe, Daniel-Mihail Şandru (editori)Legislaţia privind protecţia datelor în România, Ed. Rosetti International, 2018, ISBN 978‐606-8794‐90‐7, 216 p.

Studiu introductiv: Irina Alexe, Daniel-Mihail Şandru Reglementări naţionale ce vizează aplicarea, în România, a Regulamentului general privind protecţia datelor

NOTA EDITORILOR

 

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecția datelor) a intrat în vigoare la 25 mai 2016 și trebuia pus în aplicare, în mod uniform, de toate statele membre, începând cu data de 25 mai 2018. În interiorul acestui termen de doi ani autoritățile competente de la nivel european, statele membre, autorităţile de supraveghere şi operatorii ar fi trebuit să adopte măsurile legislative, tehnice şi organizatorice necesare pentru ca, începând cu 25 mai 2018, cetățenii Uniunii Europene să beneficieze pe deplin de protecția pe care noul act legislativ european le-o conferă.

Citește restul acestei intrări »

Reclame

SEMINAR WOLTERS KLUWER 15 NOIEMBRIE 2018 DPO RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR ⏹ Desemnare ⏹ Atribuții ⏹ Răspundere juridică

Andra Cotiga-Raccah, Laura Sautonie-Laguionie, Le nouveau droit européen des faillites internationales, Bruylant, Larcier, 2018

Florent Thouvenin, Peter Hettich, Herbert Burkert, Urs Gasser, Remembering and Forgetting in the Digital Age, Springer, 2018

Dacian C. Dragos, Polonca Kovač, Albert T. Marseille (Eds.), The Laws of Transparency in Action. A European Perspective, Palgrave, 2018

Thomas  Biermeyer, Marcus Meyer, Cross-border Corporate Mobility in the EU: Empirical Findings 2018

Giesela Ruhl, Building Competence in Commercial Law in the Member States

Monika Glavina, ‘To Submit or Not to Submit – That Is the (Preliminary) Question’: Explaining National Judges’ Reluctance to Participate in the Preliminary Ruling Procedure

Journal of Intellectual Property Law & Practice, Volume 13, Issue 10, 1 October 2018

Neil Wilkof, What the Frankfurt School and Walter Benjamin might teach us about works of art [FULLTEXT]

CEDO: Somorjai v. Ungaria. Lipsa motivelor în decizia Curţii Supreme de a nu se adresa la CJUE în vederea pronunțării unei hotărâri preliminare, în acest sens lipsind o solicitare explicită. Inadmisibilă

Muhammad Ali Nasir, Negative governmentality through fundamental rights: The far side of the European Convention on Human Rights