Dezbaterea din seria IADUER „Coerenţă jurisdicţională şi procedura trimiterii preliminare. Experienţe româneşti”, 16 septembrie 2016

SEMINAR WOLTERS KLUWER: Avantajele și dezavantajele arbitrajului, 27 septembrie 2016

Conferinta Efectul de prisma al jurisdictiilor europene, Iasi, 21 octombrie 2016

3-4 November 2016 – International Conference with the theme „Justice and Democracy”

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru, Conf. univ. dr. Nicolae-Dragoş Ploeşteanu, Executarea hotărârilor arbitrale pronunţate sub egida Centrului internaţional pentru reglementarea diferendelor cu privire la investiţii (ICSID/ CIRDI) împotriva României în contextul dreptului european [The execution of the awards rendered pursuant to International Centre for Settlement of Investment Disputes Convention (ICSID) against Romania in the framework of European law]

Human Rights Law Review Table of Contents for September 1, 2016; Vol. 16, No. 3

Zoltn Szente, Konrad Lachmayer (eds), The Principle of Effective Legal Protection in Administrative Law. A European Perspective, Routledge, 2016

ERA, TRIER: David Wright – Data Protection Impact Assessment: Best Practices

Yes Minister Brexit special – Sir Humphrey explains all

EDIȚIE SPECIALĂ „LEGAL POINT” – Procesul civil și executarea silită. Teorie și practică, 27 august 2016

Biblioteca Academiei Romane: Expoziţia „ANTIM IVIREANUL – Episcop şi Mitropolit, tipograf şi gravor”, 24-30 august 2016

Raffaele Petruzzi, Transfer Pricing Aspects of Intra-Group Financing, Wolters Kluwer, 2016