Irina Alexe, Nicolae-Dragos Ploesteanu, Daniel-Mihail Sandru (coordonatori), Protectia datelor cu caracter personal. Impactul protecţiei datelor personale asupra mediului de afaceri. Evaluări ale experienţelor româneşti și noile provocări ale Regulamentului (UE) 2016/679, Editura Universitara, 2017

Citește restul acestei intrări »

Anunțuri

The Transformation of Europe. Twenty-Five Years On, Miguel Poiares Maduro, Florence , Marlene Wind (Eds), Cambridge University Press, 2017

Tim Torvatn, Luitzen de Boer, Public Procurement reform in the EU: start of a new era?

Miquel Martin-Casals (ed), The Borderlines of Tort Law: Interactions with Contract Law, INTERSENTIA, 2017

Stefan Grundmann (ed), European Contract Law in the Digital Age, INTERSENTIA, 2017

Alberto De Franceschi (ed), European Contract Law and the Digital Single Market The Implications of the Digital Revolution, INTERSENTIA, 2017

Ignace Claeys, Evelyne Terryn (eds), Digital Content & Distance Sales New Developments at EU level, INTERSENTIA, 2017

Conferinţei Internaţionale RoEduNet 2017 cu titlul „Networking in Education and Research”, 21-23.09.2017