Julien Sterck, Sameness and selfhood: The efficiency of constitutional identities in EU law

Citește restul acestei intrări »

Reclame

Grant Hayden, Matthew Bodie, Shareholder Voting and the Symbolic Politics of Corporation as Contract

Citește restul acestei intrări »

Christopher Bickerton, Beyond the European void? Reflections on Peter Mair’s legacy

Irina Alexe, Daniel-Mihail Şandru (editori), Legislaţia privind protecţia datelor în România, Ed. Rosetti International, 2018, ISBN 978‐606-8794‐90‐7, 216 p.

ALEXE SANDRU Legislatia privind protectia datelor in RomaniaIrina Alexe, Daniel-Mihail Şandru (editori)Legislaţia privind protecţia datelor în România, Ed. Rosetti International, 2018, ISBN 978‐606-8794‐90‐7, 216 p.

Studiu introductiv: Irina Alexe, Daniel-Mihail Şandru Reglementări naţionale ce vizează aplicarea, în România, a Regulamentului general privind protecţia datelor

NOTA EDITORILOR

 

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecția datelor) a intrat în vigoare la 25 mai 2016 și trebuia pus în aplicare, în mod uniform, de toate statele membre, începând cu data de 25 mai 2018. În interiorul acestui termen de doi ani autoritățile competente de la nivel european, statele membre, autorităţile de supraveghere şi operatorii ar fi trebuit să adopte măsurile legislative, tehnice şi organizatorice necesare pentru ca, începând cu 25 mai 2018, cetățenii Uniunii Europene să beneficieze pe deplin de protecția pe care noul act legislativ european le-o conferă.

Citește restul acestei intrări »

Christian Joerges, How is a closer union conceivable under conditions of ever more socio‐economic and political diversity? Constitutionalising Europe’s unitas in pluralitate

Massimo La Torre, A demented world: Politics without politics, state without state

Fabio Pascua Mateo, Harmonising national sanctioning administrative law: An alternative to a single capital‐markets supervisor