Ruxandra Andreea LĂPĂDAT, Eforturi metodologice pentru configurarea viitorului digital al justiției, Revista romana de drept european (RRDE), nr. 4/2022

Ozana Miruna GHIC, Un drept de criză în domeniul ajutoarelor de stat: Studiu de caz privind criza energetică (II), Revista romana de drept european (RRDE), nr. 4/2022

Cătălin Gabriel STĂNESCU, Impactul Directivei privind administrarea de credit asupra reglementării colectării informale abuzive a creantelor în Uniunea Europeana: Un pas înainte sau o oportunitate ratată?, Revista romana de drept european (RRDE), nr. 4/2022

Crístian ORÓ MARTÍNEZ Filtrarea recursurilor de către Curtea de Justiție: un bilanț al primelor două ordonanțe de admitere în principiu a recursurilor, Revista romana de drept european (RRDE), nr. 4/2022

Jacques ZILLER, Responsabilitate politică și dedublare funcțională a executivului în statele membre ale Uniunii Europene, Revista romana de drept european (RRDE), nr. 4/2023

Paul CRAIG, Dreptul administrativ al Uniunii Europene, principiile generale de drept și autonomia națională, Revista romana de drept european (RRDE), nr. 4/2022

Matteo Bonelli, Mariolina Eliantonio, Giulia Gentile (Editors), Article 47 of the EU Charter and Effective Judicial Protection, Volume 1 The Court of Justice’s Perspective, Hart Publishing, 2022

Publicat în Actiune in constatarea abtinerii de a actiona, actiune in neindeplinirea obligaţiilor, Actiune pentru pronunatarea unei hotarari preliminare, Avocat General, Bibliografia drept european, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, CEDO, cetatenia UE, Comisia Europeana, Conflictele jurisdictiilor, Curtea de Justitie a Uniunii Europene, Documente, drept comparat, Drept si politica, Drepturile omului, egalitate de tratament/nediscriminare, Elemente de noutate in Tratatul de la Lisabona, FRA, Ierarhia normelor juridice, Integrare europeana, jurisprudenta constitutionala comparata, Legitimitate (UE), Lobby, Metoda legislativa, Parlamentul European, Personalitati, Principii ale dreptului Uniunii Europene, Principiile dreptului Uniunii Europene, proportionalitate, Rationalitatea hotararilor judecatoresti, Regulament (european), soft law, Suveranitate, Tratatul de la Lisabona, Tribunalul Uniunii Europene, trimiterea preliminara. Etichete: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Leave a Comment »

Seminar Wolters Kluwer: Temeiuri juridice ale prelucrării datelor cu caracter personal, 14 februarie 2023

Laurenţiu Sorescu, Acțiunea civilă în procesul penal, C. H. Beck, 2022

RRDE – Revista română de drept european, Wolters Kluwer, 2023

Suzanne Vergnolle, L’effectivité de la protection des personnes par le droit des données à caractère personnel, Bruylant, 2022

Bryant GARTH, Gregory SHAFFER (eds.), The globalization of legal education. A critical perspective, Oxford University Press, Oxford, 2022 [OPEN ACCESS]

Helena Carrapico, Benjamin Farrand, When Trust Fades, Facebook Is No Longer a Friend: Shifting Privatisation Dynamics in the Context of Cybersecurity as a Result of Disinformation, Populism and Political Uncertainty

Sevasti Chatzopoulou, Resilience of the Silo Organizational Structure in the European Commission

Eduardo Gill-Pedro, Whose Freedom is it Anyway? The Fundamental Rights of Companies in EU Law, European Constitutional Law Review, 2022

Marta Simoncini, The Delegation of Powers to EU Agencies After the Financial Crisis, European Papers, 3/2021

SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: Comunicațiile care se păstrează: păstrare generalizată și nediferențiată a datelor de transfer și a datelor de localizare și excepțiile Curții de Justiție în cauza C-140/20, 14 aprilie 2022

Koen Lenerts, The role of the Court of Justice and the dialogue of judges in consolidating the rule of law in Europe

Alain Strowel, Le droit d’auteur européen en transition numérique. De ses origines à l’unification européenne et aux défis de l’intelligence artificielle et des Big Data, Larcier, 2022

Barbara BOSCHETTI and Maria Daniela POLI, A Comparative Study on Soft Law: Lessons from the COVID-19 Pandemic

Cristian Bitea, Modalitatile si conditiile de acces in functia publica. Repere teoretice si practice, Editura Universitara, 2021

Fabrice Picod, Jurisprudence de la CJUE 2020. Décisions et commentaires, Bruylant, 2021

Andrea Meier, Christian Oetiker (Eds), Arbitration and Corruption, Wolters Kluwer, 2021

Albert Sanchez-Graells, Procurement corruption and artificial intelligence: between the potential of enabling data architectures and the constraints of due process requirements

TRICI-Law Workshop on ‘The Role of Interpretation in the Practice of Customary International Law: Interpretation as a Tool‘, 5 November 2021