Conferinta nationala Comunitati virtuale in epoca Regulamentului General privind Protectia Datelor, 2021

Conferința ,,Influența drogurilor asupra tinerilor” 20 septembrie 2021

4 iunie 2021 – Masa rotundă ”Probleme specifice ale aplicării preconizatei legi europene privind clima”, organizată de Universitatea Ecologică din București

Daniel-Mihail Șandru, Rolul dreptului internațional în propunerea de Regulament de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei)

International Scientific Conference ”Ethical and Social Dimensions in Public Administration & Law – 6th edition”, 16-18 June 2021

Contracting and contract law in the age of artificial intelligence | 11TH & 12TH FEBRUARY 2021, 3PM-7PM CET

Hamburg Max Planck Institute: Guest lecture Advocate General Maciej Szpunar: New challenges to the Territoriality of EU Law, 13.01.2021

Raul Felix HODOŞ, Procesul desemnării responsabilului cu protecția datelor. De ce, cum, când

Nicolae PANĂ, Comunitățile virtuale și vulnerabilitățile legale| CVRGPD 2020

Daniel-Mihail ŞANDRU, Adriana Maria ȘANDRU, Fotografii și școlari pe rețele sociale: shoot, like, share and so on…final frontier: data protection | CVRGPD 2020

Alexandru Georgescu, Limitele dreptului la viață privată în contextul educației digitale | CVRGPD 2020

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE, Încălcarea securității datelor cu caracter personal. Analiza infracțiunii de divulgarea secretului profesional | CVRGPD 2020

Alexandra Pintilie, Verificarea identității interlocutorilor în interacțiunile on-line (la distanță)| CVRGPD 2020

Irina Alexe, Aplicarea în România a dispozițiilor art.57 din RGPD |CVRGPD 2020

Oana Stefan – Democrație și stat de drept în timp de pandemie: Reglementarea în regim de urgență a protecției datelor și a ajutoarelor de stat prin soft law |CVRGPD 2020

29.10: Online: 6th ANNUAL EFILA LECTURE

04.11.2020 on-line conference: The European Convention on Human Rights at 70: Achievements, Challenges and Interactions with Legal Orders

09.10, ULB: The Charter is 20 Years Old : Exchanging Views

ISLS 2020

Daniel Mihail Sandru keynote speaker invitat la meetup Policy Accelerator Hub by UEFISCDI {Protecția datelor personale în mediul on-line în domeniul cercetării științifice}

LA CONFERENCE FRANCOPHONE INTERNATIONALE La famille au XXIe siècle 5 décembre 2020

INSTITUTUL DE CERCETARI JURIDICE: Sesiunea anuală de comunicări științifice “Rolul Curţii Constituţionale şi al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în configurarea dreptului românesc după intrarea în vigoare a noilor coduri”, 24-25 septembrie 2020

UKAEL: COVID 19 and the Functioning of the Internal Market, 22 July, 2020

Seminar EU Efforts Towards a Full Protection of Personal Data (10.07.2020)

SNSPA, SASA, IDPSAR, Impactul cercetării de excelență în științele administrative asupra reglementărilor și practicii administrației publice (ed. 13), 23 octombrie 2020, București