Giuseppe Martinico, Filtering Populist Claims to Fight Populism The Italian Case in a Comparative Perspective, CUP, 2021

2.12.2021 – Roundtable on The Regulation of Online Platforms, Maastricht University

CONFERINȚA NAȚIONALĂ „APLICAREA REGULAMENTULUI 679/2016 CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN ROMÂNIA 25 MAI 20018 – 25 NOIEMBRIE 2021” , 25.11.2021

Conferința națională „Aplicarea Regulamentului 679/2016 cu privire la protecția datelor cu caracter personal în România”, 25.11.2021

Noi reglementări privind achizițiile publice:provocări și soluții, 23.11.2021

BRUSSELS PRIVACY SYMPOSIUM 2021 – THE AGE OF AI REGULATION: GLOBAL STRATEGIC DIRECTIONS

International Conference: Towards an inclusive governance of “EU fundamental values”, University of Padova, 8-9 November 2021

Daniel Mihail Șandru, Spațiul administrativ virtual/ Virtual administrative space

CSDE: Focus grup Consultarea Comisiei Europene ”Servicii turistice – inițiativa privind închirierile pe termen scurt”, 21 octombrie 2021 (online)

Conferinta nationala Comunitati virtuale in epoca Regulamentului General privind Protectia Datelor, 2021

Conferința ,,Influența drogurilor asupra tinerilor” 20 septembrie 2021

4 iunie 2021 – Masa rotundă ”Probleme specifice ale aplicării preconizatei legi europene privind clima”, organizată de Universitatea Ecologică din București

Daniel-Mihail Șandru, Rolul dreptului internațional în propunerea de Regulament de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei)

International Scientific Conference ”Ethical and Social Dimensions in Public Administration & Law – 6th edition”, 16-18 June 2021

Contracting and contract law in the age of artificial intelligence | 11TH & 12TH FEBRUARY 2021, 3PM-7PM CET

Hamburg Max Planck Institute: Guest lecture Advocate General Maciej Szpunar: New challenges to the Territoriality of EU Law, 13.01.2021

Raul Felix HODOŞ, Procesul desemnării responsabilului cu protecția datelor. De ce, cum, când

Nicolae PANĂ, Comunitățile virtuale și vulnerabilitățile legale| CVRGPD 2020

Daniel-Mihail ŞANDRU, Adriana Maria ȘANDRU, Fotografii și școlari pe rețele sociale: shoot, like, share and so on…final frontier: data protection | CVRGPD 2020

Alexandru Georgescu, Limitele dreptului la viață privată în contextul educației digitale | CVRGPD 2020

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE, Încălcarea securității datelor cu caracter personal. Analiza infracțiunii de divulgarea secretului profesional | CVRGPD 2020

Alexandra Pintilie, Verificarea identității interlocutorilor în interacțiunile on-line (la distanță)| CVRGPD 2020

Irina Alexe, Aplicarea în România a dispozițiilor art.57 din RGPD |CVRGPD 2020

Oana Stefan – Democrație și stat de drept în timp de pandemie: Reglementarea în regim de urgență a protecției datelor și a ajutoarelor de stat prin soft law |CVRGPD 2020

29.10: Online: 6th ANNUAL EFILA LECTURE