Dreptul concurentei in Uniunea Europeana

Dreptul concurentei in Uniunea Europeana – sem. III, Master Dreptul Afacerilor, Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative

I. Autoritate de lucru judecat si recuperarea unui ajutor de stat ilegal. Jurisprudenta recenta a Curtii de Justitie (cauza C-119/05, Lucchini; cauza C-507/08, Comisia Europeana/Republica Slovaca)

CJ, hotararea din 18 iulie 2007, C-119/05, Lucchini, Rec. 2007 p. I-6199.

CJ, Camera a patra, hotărârea din 22 decembrie 2010, cauza C-507/08, Comisia Europeană/Republica Slovacă, nepublicată încă în Rep.

Bibliografie:

Xavier Groussot, Timo Minssen, Res Judicata in the ECJ Case Law: Balancing Legal Certainty with Legality?, European Constitutional Law Review, Issue 3, pp. 385-417, 2007. Available at SSRN [publicat, în traducere (trad. Mihai Banu), în Revista Română de Drept European, nr. 6/2010, p. 84-111, cu titlul „Autoritatea de lucru judecat în jurisprudenţa Curţii de Justiţie: ponderea securităţii Juridice cu legalitatea„]

 alte articole – EurLex

II. DezbatereStandardul de control în cauze în materia concurenţei

Marc JAEGER, Standardul de control în cauze în materia concurenţei: Poate creşte Tribunalul coerenţa sistemului judiciar al Uniunii Europene?, RRDE, nr. 5/2011. [„Standard of Review in Competition Cases: Can the General Court Increase Coherence in the European Union Judicial System?”, a fost publicat in T. Baume, E. Oude Elferink, P. Phoa şi D. Thiaville (ed.), Today’s Multilayered Legal Order: Current Issues and Perspectives. Liber amicorum in honour of Arjen W.H. Meij, Paris Legal Publishers, 2011, 115-140.]