Iain Hay, How to be an Academic Superhero Establishing and Sustaining a Successful Career in the Social Sciences, Arts and Humanities, Edward Elgar, 2018

What drives academic writings in competition law and economics?

…două state membre ale Uniunii Europene și, desigur, ale Consiliului Europei, par să fi inițiat o tranziție de la democrația liberală la un nou autoritarism…

„…în momentele de maximă actualitate, trebuie să gândeşti cât mai inactual eşti în stare.”

SPRINGER JOURNAL: Research Integrity and Peer Review

Elisabeth Pain, How to (seriously) read a scientific paper, sciencemag.org, 21.05.2016