C-68/18, Petrotel-Lukoil, pendinte

Alexander J. Bělohlávek, Protectia investitiilor straine directe in Uniunea Europeana, C.H.Beck, 2011

Alexander J. Bělohlávek, Protectia investitiilor straine directe in Uniunea Europeana, C.H.Beck, 2011,

Cuprins Protectia investitiilor straine directe in Uniunea Europeana

Schimbări importante aduce Tratatul de la Lisabona care încredinţează investiţiile străine directe exclusiv autorităţii Uniunii.
Această carte abordează problematica investiţiilor străine directe în UE atât din perspectiva dreptului internaţional, căruia protecţia investiţiilor îi aparţine de drept prin rădăcinile sale, cât şi prin prisma instituţiilor de drept privat care se promovează în mod necesar în acest sistem al protecţiei investiţiilor.

Se adresează, înainte de toate, practicienilor dreptului şi economiştilor, oriunde este vorba despre investiţii care depăşesc frontierele unui stat. Lucrarea îşi va găsi cititori şi în domeniul financiar, bancar, asigurări, dar şi în sectorul de stat, pentru care prezintă, ca element indispensabil, riscul litigiilor îndreptate împotriva statului. De asemenea, cartea va avea căutare şi în rândul studenţilor facultăţilor de drept, institutelor de studii economice şi economico-administrative.