Universitatea Petru Maior, Tîrgu Mureș „Conferința Națională Achiziții Publice în România – ediția a II-a. Modificarea legislației în 2017”, 23 ianuarie 2018

Anders ANDREASSEN, Hans-Otto SANO, Siobhan MCINERNEY-LANKFORD (eds.), Research methods in human rights. A handbook (Edward Elgar, Cheltenham, 2017, X+480p.).

La France informe le Secrétaire Général de sa décision de déroger à la Convention européenne des droits de l’homme en application de son article 15

FRA study on Member States’ legal framework on surveillance

JurisclasorCEDO: Decizia de inadmisibilitate din 22 septembrie 2015 pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Cristian Borcea c. României, cererea nr. 55959/14

Răzvan Anghel, Cauza Mitkova c. Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Condiţiile decontării din fondurile de asigurări sociale de sănătate a cheltuielilor efectuate pentru tratamentul medical în alt stat. Lipsa aprobării administrative prealabile. Inexistenţa unei speranţe legitime în sensul art. 1 din Protocolul nr.1 la Convenţie, JurisclasorCEDO

FRA: Hate and intolerance must be combated more strongly as social climate worsens