Catalina Goanta, Regulatory Siblings: The Unfair Commercial Practices Directive Roots of the AI Act

Seminar Wolters Kluwer: Temeiuri juridice ale prelucrării datelor cu caracter personal, 14 februarie 2023

Universitatea Petru Maior, Tîrgu Mureș „Conferința Națională Achiziții Publice în România – ediția a II-a. Modificarea legislației în 2017”, 23 ianuarie 2018

Victoria Daskalova, Consumer Welfare in EU Competition Law: What is It (Not) About?

Asturcom, clauza arbitrala este abuziva?

C-96/14, Van Hove, hotărârea din 23 aprilie 2015

C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones, hotărârea din 06 octombrie 2009, ECR 2009 p. I-9579

Conferinta Dreptul european al contractelor, 29 mai 2013

Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române şi Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE)  organizează, în seria „Cultura dreptului european”

Conferinta

Dreptul european al contractelor

Academia Română, 29  mai2013, ora 13

Cu această ocazie va fi lansat volumul Gina Orga-DumitriuDreptul european al contractelor. Realitati. Influente. Domeniu de aplicareC. H. Beck, 2013.

Dreptul european al contractelor este o creaţie nouă, în cea mai mare parte a idealiştilor (dezinteresaţi) – în mare parte a teoreticienilor – precum şi a practicienilor (interesaţi); în ultima categorie îi includem în primul rând pe funcţionarii europeni şi mai apoi practicienii propriu-zişi, judecători şi avocaţi. Nu am putea afirma că universitarii nu sunt atraşi de acest proiect doar de idealul unei „păci eterne”, ci şi de „proiectele” în care Comisia Europeană a investit strategic; în acest sens, nu am putea să nu amintim cele peste 15 tipuri de proiecte, unele mai cunoscute după numele celor ce le-au coordonat. Această distincţie de colaborare pentru construirea a ceva ce este un puzzle nu poate să nu ducă la ratăcire intelectuală şi nu aibă consecinţe practice. Această multistratificare provine din eforturile Uniunii Europene de a crea nu doar pârghii economico-juridice, de tipul „libertăţilor”, ci şi instrumente juridice adecvate. Aşadar, orice efort de „administrare” a acestui domeniu este unul de contrucţie, nu doar o încercare epică.

Cuvant inainte – la monografia Dreptul european al contractelor. Realităţi. Influenţe. Domeniu de aplicare, Mihai Sandru

CSDE vă mulţumeşte pentru retransmiterea acestei invitaţii către toate persoanele interesate. Nu se percepe taxă de participare. Locurile sunt limitate, înscrierea participanţilor realizându-se în ordinea cronologică a confirmarilor, prin e-mail (mihai.sandru@csde.ro).

Cuvant inainte – la monografia Dreptul european al contractelor. Realităţi. Influenţe. Domeniu de aplicare

Cuvânt înainte

la monografia Dreptul european al contractelor. Realităţi. Influenţe. Domeniu de aplicare, C. H. Beck, 2013, Gina Orga-Dumitriu

Mihai Sandru

Conferinta de lansare a volumului, 29 mai 2013, Academia Română

Citește restul acestei intrări »

European Consumer Protection. Theory and Practice, CUP, 2012

European Consumer Protection. Theory and Practice, Edited by James Devenney, Cambridge University Press, 2012.

 

Introduction James Devenney and Mel Kenny; Part I. Consumer Protection Strategies and Mechanisms in the EU: 1. From minimal to full to ‘half’ harmonisation Norbert Reich; 2. Comment: the future of EU consumer law – the end of harmonisation? Christian Twigg-Flesner; 3. Two levels, one standard? The multi-level regulation of consumer protection in Europe Vanessa Mak; 4. A modernisation for European consumer law? Cristina Poncibò; 5. Effective enforcement of consumer law: the comeback of public law and criminal law Peter Rott; 6. E-consumers and effective protection: the online dispute resolution system Immaculada Barral-Viñals; 7. Unfair terms and the draft common frame of reference: the role of non-legislative harmonisation and administrative co-operation? James Devenney and Mel Kenny; Part II. Conceptualising Vulnerability: 8. The definition of consumers in EU consumer law Bastian Schüller; 9. Recognising the limits of transparency in EU consumer law Chris Willett and Martin Morgan-Taylor; 10. The best interests of the child and EU consumer law and policy: a major gap between theory and practice? Amandine Garde; 11. Protecting consumers of gambling services: some preliminary thoughts on the relationship with European consumer protection law Alan Littler; Part III. Contextualising Consumer Protection in the EU: 12. Consumer protection and overriding mandatory rules in the new Rome I regulation Christopher Bisping; 13. Determining the applicable law for breach of competition claims in the Rome II regulation and the need for effective consumer collective redress Lorna Gillies; 14. Horse sales: the problem of consumer contracts from a historical perspective Warren Swain; 15. The role of private litigation in market regulation: beyond ‘legal origins’ Axel Halfmeier; 16. Advertising, free speech and the consumer Paul Wragg; 17. Are consumer rights human rights? Monika Jagielska and Mariusz Jagielski; 18. Consumer protection in a normative context: the building blocks of a consumer citizenship practice Jim Davies; 19. Recommended changes to the definitions of ‘auction’ and ‘public auction’ in the proposal for a directive on consumer rights Christine Reifa; 20. Consumer law regulation in the Czech Republic in the context of EU law: theory and practice Blanka Tomančáková; 21. Resistance towards the unfair terms directive in Poland: the interaction between the consumer acquis and a post-socialist legal culture Rafał Mańko; Part IV. Conclusions: 22. European consumer protection: theory and practice Mel Kenny and James Devenney.

 

 

LILIANA ROSSI CARLEO, DIRITTO DEI CONSUMI

ALESSANDRA BELLELLI – GIAMPIERO DINACCI – MASSIMILIANO DONA – MADDALENA RABITTI – FRANCESCO RICCI – (a cura di) LILIANA ROSSI CARLEO, DIRITTO DEI CONSUMI, G. Giappichelli Editore, 2012 – pp. XII-256 – € 24,00 – ISBN 978-88-348-2836-6

 

Vanessa Mak, ‘Average Consumer’ of EU Law in Domestic Litigation: Examples from Consumer Credit and Investment Cases

Vanessa Mak, ‘Average Consumer’ of EU Law in Domestic Litigation: Examples from Consumer Credit and Investment Cases, TISCO Banking, Finance and Working Paper Series No. 003/2011; Tilburg Law School Research Paper No. 004/2012. Available at SSRN

 Abstract:

Divergence in European consumer law is increased by the different approaches to ‘average consumers’ found in national laws and in EU law. The ‘average consumer’ concept of EU law relies on the ability of consumers to make rational decisions. In accordance with this prototype of a ‘reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect consumer’, protection through law is limited. By contrast, there are many situations in which national private laws adopt stricter information, advise and warning duties. That is the case, for example, in consumer credit cases where consumers are normally vulnerable and have less expertise in comparison to credit providers. Although such differentiation may be justified on grounds of consumer protection, there is a risk that fragmentation of laws – different norms from different sources – leads to legal uncertainty.

 To counter that problem, this paper aims to give a new perspective on the involvement of EU law in B2C private law relationships. Using the ‘average consumer’ of EU law as a benchmark for comparison, the paper charts the rules of EU Directives in consumer credit and investment law and their application in domestic litigation, highlighting the divergence of rules across the EU/national law divide, and the public/private law divide. Considering its position as a central normative standard in this area of law, the argument is put forward that the ‘average consumer’ of EU law can be a reference point for law-making in, and in between, State-based and post-national law-making.

Ordonanta Curtii din 16 noiembrie 2010, Pohotovost’, C-76/10

Ordonanta Curtii din 16 noiembrie 2010, Pohotovost’, C-76/10

ORDONANȚA CURȚII (Camera a opta) 16 noiembrie 2010

„Trimitere preliminară – Protecția consumatorilor – Directiva 93/13/CEE – Clauze abuzive – Directiva 2008/48/CE – Directiva 87/102 – Contracte de credit de consum – Dobânda anuală efectivă – Procedură de arbitraj – Hotărâre arbitrală – Posibilitatea instanței naționale de a examina din oficiu caracterul abuziv eventual al anumitor clauze” Citește restul acestei intrări »

Marie Meister, Variations sur l’obligation du relevé d’office des clauses abusives, Europe 2011 Janvier Comm. nº 1 p.32

Marie Meister, Variations sur l’obligation du relevé d’office des clauses abusives, Europe, 2011 Janvier Comm. nº, 1 p.32

Anne-Christine Fornage, La mise en oeuvre des droits du consommateur contractant

Anne-Christine Fornage, La mise en oeuvre des droits du consommateur contractant, Stämpfli, 2011, ISBN 978-3-7272-2651-9

Présentation par l’éditeur

Une étude menée au sein de l’Union européenne a mis en lumière le fait que les consommateurs se déclarent prêts à recourir aux tribunaux pour faire valoir leurs droits issus de contrats conclus avec des professionnels lorsque la valeur litigieuse en … jeu oscille entre EUR 500 et EUR 1000 ; ils y renoncent cependant, invoquant les lenteurs de l’appareil judiciaire et la disproportion entre la valeur du bien ou du service litigieux et les coûts d’une action en justice. La Suisse est confrontée aux mêmes défis.

Cette thèse fribourgeoise analyse les mesures envisagées au sein de l’Union pour améliorer et rendre plus effectives les règles de droit de fond adoptées en faveur du consommateur contractant. Par des incursions ciblées en droit anglais, français et allemand, l’auteure suggère des voies pour une meilleure mise en oeuvre des droits du consommateur contractant en droit suisse. Elle délimite le besoin de protection du consommateur contractant, pose les prémisses de la mise en oeuvre de ses droits, envisage les mesures pour améliorer la résolution judiciaire et suggère les moyens d’encourager le recours à la résolution extrajudiciaire des différends qui opposent le consommateur contractant au professionnel.

Clauze abuzive. Caracterul abuziv al unei clauze trebuie apreciata de catre instanta nationala, din oficiu

C-137/08, Pénzügyi / Schneider

1)      Articolul 23 primul paragraf din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene nu se opune unei dispoziții de drept național care prevede că instanța care inițiază o procedură de trimitere preliminară informează simultan, din oficiu, în legătură cu acest aspect ministrul responsabil de portofoliul justiției în statul membru vizat.

2)      Articolul 267 TFUE trebuie interpretat în sensul că sunt de competența Curții de Justiție a Uniunii Europene interpretarea noțiunii „clauză abuzivă”, menționată la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii și în anexa la aceasta, precum și criteriile pe care instanța națională poate sau trebuie să le aplice la examinarea unei clauze contractuale în raport cu dispozițiile acestei directive, avându‑se în vedere că este de competența instanței menționate să se pronunțe, ținând cont de aceste criterii, asupra calificării concrete a unei clauze contractuale specifice în funcție de împrejurările proprii fiecărei spețe.

3)      Instanța națională trebuie să dispună din oficiu măsuri de cercetare judecătorească pentru a stabili dacă o clauză prin care se atribuie competență jurisdicțională teritorială exclusivă, ce figurează în contractul care face obiectul unui litigiu cu care este sesizată și care a fost încheiat între un vânzător sau un furnizor și un consumator, intră în domeniul de aplicare al Directivei 93/13 și, în caz afirmativ, trebuie să aprecieze din oficiu eventualul caracter abuziv al unei astfel de clauze.

 

Reiner Schulze, Jules Stuyck (editors), Towards a European Contract Law, Sellier, 2011

Reiner Schulze, Jules Stuyck (editors), Towards a European Contract Law, Sellier, 2011

In the decisive political stage of the preparations for an optional European contract law, this volume voices criticism and makes suggestions for improvements to the „Feasibility Study” that is to be the basis of a legislative initiative of the European Commission.

These proceedings of the conference „Towards a European Contract Law” held in June 2011 include the responses from renowned European academics, legal practitioners and political representatives to the Commissions’ preparatory work on an optional European contract law as well as the programmatic speech of Commissions’ Vice-president Viviane Reding.

The full text of the Feasibility Study for a Future Instrument in European Contract Law is reproduced in the annex to this volume.

Downloads:
Table of contents
Extract

ROBERT J. GAUDET JR.: Hard Teeth, Dentures or Gums: the European Commission’s Options for Consumer Protection

ROBERT J. GAUDET JR., Hard Teeth, Dentures or Gums: the European Commission’s Options for Consumer Protection, International Company and Commercial Law Review, Volume 20, Issue 10, 2009

 The European Commission has determined that numerous barriers impede consumers from obtaining effective redress. The Commission has therefore issued a Green Paper and held public hearings with regard to judicial collective redress, ADR and other measures under consideration for the enhancement of consumer protection. This article reviews five policy options and a sample of reactions from different sectors.

European Review of Contract Law 3/2009

European Review of Contract Law

Volume 5, Issue 3, August 2009

Simon Whittaker, Unfair Contract Terms and Consumer Guarantees: the Proposal for a Directive on Consumer Rights and the Significance of ‘Full Harmonisation’

Florian Möslein, Karl Riesenhuber, Contract Governance – A Draft Research Agenda

Martijn W. Hesselink, The Consumer Rights Directive and the CFR: two worlds apart?

Vincenzo Roppo, From Consumer Contracts to Asymmetric Contracts: a Trend in European Contract Law?

EC Legislation

Rossella Delfino, Stéphanie Pelet, European Community Legislation and Actions

Sectoral and National Developments

Assunção Cristas, Portuguese Contract Law: The search for regimes unification?

Christian Twigg-Flesner, Daniel Metcalfe, The proposed Consumer Rights Directive – less haste, more thought?

Books Received and Book Reviews

Noua comunicare a Comisiei Europene in materia protectiei consumatorilor

Despre ce este vorba? Credem ca e de interes; ea suna astfel: Comunicare referitoare la o metoda armonizata de clasificare a reclamatiilor & cererilor consumatorilor si de comunicare a datelor aferente acestora [EN].

Documentul de lucru insotitor [EN]

Alina Oprea, Arbitraj si drept comunitar al consumului – cateva observatii referitoare la concilierea dintre cele doua domenii plecand de la decizia Curtii Europene de Justitie in cauza Centro Movil, Revista Romana de Arbitraj, nr. 3 din 2009

Alina Oprea, Arbitraj si drept comunitar al consumului – cateva observatii referitoare la concilierea dintre cele doua domenii plecand de la decizia Curtii Europene de Justitie in cauza Centro Movil, Revista Romana de Arbitraj, nr. 3 din 2009

C-168/05, Mostaza Claro, hotararea din 26.10.2006, Rec.2006,p.I-10421. {*}

Concluziile AG A. Tizzano. [*]

Green Paper on Consumer Collective Redress – Response

Green Paper on Consumer Collective Redress – Response [*]

Sumar. John Ahern and William Binchy (eds.), The Rome II Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations. A New International Litigation Regime, Brill, 2009.

Volumul este „transcrierea” unei conferinte.

John Ahern and William Binchy (eds.), The Rome II Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations. A New International Litigation Regime, Brill, 2009. [*]

 

Foreword; List of Contributors; List of Abbreviations; Case Index; Legislation Index

Introduction: Rome

II – A Parliamentary Tale
Diana Wallis

Johan Meeusen, Rome

II: A True Piece of Community Law

Janeen Carruthers, Has the Forum Lost Its Grip?

 

Russell J. Weintraub, Rome II: Will it Prevent Forum Shopping and Take Account of the Consequences of Choice of Law?

Andrew Scott, The Scope of ‘Non-Contractual Obligations’

Richard Fentiman,
The Significance of Close Connection

Thomas Kadner Graziano,  Freedom to Choose the Applicable Law in Tort – Articles 14 and 4(3) of the Rome II Regulation

Alex Mills, The Application of Multiple Laws Under the Rome II Regulation

Jan von Hein, Article 4 and Traffic Accidents

Peter Stone, Product Liability under the Rome II Regulation

Adam Rushworth, Remedies and the Rome II Regulation

Michael Bogdan, The Treatment of Environmental Damage in Regulation Rome II

Stephen G.A. Pitel, Rome II and Choice of Law for Unjust Enrichment 

Liz Heffernan, Rome II: Implications for Irish Tort Litigation

Gernot Biehler, The Limits of Rome II 

Appendices
– Regulation No. 864/2007 on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations (Rome II)
– Commission of the European Communities Proposal for a Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations, COM (2003) 427 fi nal 2003/0168 (COD)
– Opinion of the European Economic and Social Committee on the Proposal for a Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations, COM (2003) 427 final 2003/0168 (COD), 2004/C 241/01
– European Parliament Committee on Legal Aff airs, Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the law applicable to non-contractual obligations (“Rome II”) (COM(2003)0427–C5 0338/2003–2003/0168(COD)), A6–0211/2005
– Amended Proposal for a European Parliament and Council Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations, COM 2006 83 final
– European Parliament Recommendation for Second Reading on the Council common position for adopting a regulation of the European Parliament and of the Council on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations, 9751/7/2006–C6–0317/2006–2003/0168(COD)
– Joint text approved by the Conciliation Committee of a Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations, 2003/0168(COD) C6–0142/2007 PE-CONS3619/07

 

 

UK. Discutie privind perspectiva asimilarii micro-intreprinderilor statutului consumatorilor

Should micro-businesses be treated like consumers for the purposes of pre-contractual information and unfair terms?

Law Commission. aici EN.

Comisia demarează împotriva Regatului Unit procedura pentru încălcarea dreptului comunitar la viata privată si la protectia datelor personale

Comisia a deschis o procedură privind încălcarea legislatiei comunitare împotriva Regatului Unit după o serie de plângeri din partea utilizatorilor britanici de internet si după un intens schimb de comunicări cu autoritătile britanice cu privire la folosirea „Phorm”, o tehnologie de publicitate comportamentală, de către furnizorii de servicii internet. Procedura abordează mai multe probleme legate de modul în care Regatul Unit aplică normele UE privind intimitatea online si protectia datelor cu caracter personal. Conform acestor norme, tările UE au obligatia să asigure, printre altele, confidenzialitatea comunicatiilor, interzicând interceptarea si supravegherea acestora fără acordul utilizatorului. Problemele au iesit la iveală în cursul unei anchete a Comisiei asupra măsurilor luate de autoritătile britanice ca răspuns la plângerile utilizatorilor de internet în legătură cu Phorm.

Comunicatul Comsiei *

Jurist.com

EU Observer