C-68/18, Petrotel-Lukoil, pendinte

Universitatea Petru Maior, Tîrgu Mureș „Conferința Națională Achiziții Publice în România – ediția a II-a. Modificarea legislației în 2017”, 23 ianuarie 2018

Cauza C-524/06 Hotărârea pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în data de 16.12.2008

C-186/16, Andriciuc si altii: Trimitere preliminară a Curții de Apel Oradea privind interpretarea unor dispoziții ale Directivei 93/13

Ordonanta Curtii din 18 februarie 2016 in cauza C-407/15, Rîpanu: „Curtea de Justiție a Uniunii Europene este vădit necompetentă să răspundă la întrebarea adresată de Curtea de Apel Bacău.”

Curtea de apel Craiova a formulat o trimitere preliminara in materia ajutoarelor de stat

CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL MACIEJ SZPUNAR prezentate la 16 martie 2016 in Cauza C‑484/14 Mc Fadden: „Trimitere preliminară – Libera circulație a serviciilor societății informaționale – Directiva 2000/31/CE – Articolul 2 literele (a) și (b) – Noțiunea «servicii ale societății informaționale» – Noțiunea «furnizor de servicii» – Serviciu de natură economică – Articolul 12 – Limitarea răspunderii unui furnizor de servicii de simplă transmitere («mere conduit») – Articolul 15 – Excluderea obligației generale în materie de supraveghere – Profesionist care pune la dispoziția publicului în mod gratuit o rețea locală fără cablu cu acces la internet – Încălcare a unui drept de autor și a drepturilor conexe săvârșită de un utilizator terț – Somație care implică obligația de a proteja conexiunea la internet printr‑o parolă”