C-68/18, Petrotel-Lukoil, pendinte

Universitatea Petru Maior, Tîrgu Mureș „Conferința Națională Achiziții Publice în România – ediția a II-a. Modificarea legislației în 2017”, 23 ianuarie 2018

Cauza C-524/06 Hotărârea pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în data de 16.12.2008

C-186/16, Andriciuc si altii: Trimitere preliminară a Curții de Apel Oradea privind interpretarea unor dispoziții ale Directivei 93/13

Ordonanta Curtii din 18 februarie 2016 in cauza C-407/15, Rîpanu: „Curtea de Justiție a Uniunii Europene este vădit necompetentă să răspundă la întrebarea adresată de Curtea de Apel Bacău.”

Curtea de apel Craiova a formulat o trimitere preliminara in materia ajutoarelor de stat

CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL MACIEJ SZPUNAR prezentate la 16 martie 2016 in Cauza C‑484/14 Mc Fadden: „Trimitere preliminară – Libera circulație a serviciilor societății informaționale – Directiva 2000/31/CE – Articolul 2 literele (a) și (b) – Noțiunea «servicii ale societății informaționale» – Noțiunea «furnizor de servicii» – Serviciu de natură economică – Articolul 12 – Limitarea răspunderii unui furnizor de servicii de simplă transmitere («mere conduit») – Articolul 15 – Excluderea obligației generale în materie de supraveghere – Profesionist care pune la dispoziția publicului în mod gratuit o rețea locală fără cablu cu acces la internet – Încălcare a unui drept de autor și a drepturilor conexe săvârșită de un utilizator terț – Somație care implică obligația de a proteja conexiunea la internet printr‑o parolă”

Hotarare integrala: C-175/15, Taser International, hotararea din 17 martie 2016, ECLI:EU:C:2016:176

CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL MICHAL BOBEK prezentate la 16 martie 2016 in cauza C‑134/15: „Regulamentul nr. 543/2008 al Comisiei – Standarde de comercializare a cărnii de pasăre – Validitatea articolului 5 alineatul (4) litera (b) – Carne de pasăre proaspătă preambalată – Obligația de a indica pe preambalaj sau pe eticheta aplicată pe acesta prețul total și prețul pe unitatea de greutate la stadiul de vânzare cu amănuntul – Articolul 15 alineatul (1) și articolul 16 din Carta drepturilor fundamentale – Libertatea de a exercita o ocupație aleasă în mod liber – Libertatea de a desfășura o activitate comercială – Proporționalitate – Articolul 40 alineatul (2) TFUE – Nediscriminare”

CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL PAOLO MENGOZZI prezentate la 16 martie 2016 in cauza Cauza C‑2/15: „Trimitere preliminară – Libera prestare a serviciilor – Servicii poştale în Uniunea Europeană – Reglementare a unui stat membru care obligă toţi furnizorii de servicii poştale să contribuie la costurile operaţionale ale autorităţii de reglementare din sectorul poştal”

C-55/16, Evo Bus -intrebare preliminara formulata de ICCJ

AG Szpunar a prezentant concluziile in cauzele conexate C-200/14 Campean si C-288/14 Ciup

Curtea de Justitie se pronunta cu privire la raportul dintre autoritatile nationale de concurenta si programul de clemenata si Comisia Europeana

C-399/14, Grüne Liga Sachsen si altii: Interpretarea Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale si a speciilor de faună si flora salbatica

CJUE, C‑395/14, Vodafone, hotararea din 14 ianuarie 2016: Controlul preturilor si obligatiile in ceea ce priveste sistemul de contabilitate a costurilor – Autorizatie privind tarifele pentru serviciile de terminare a apelurilor la puncte mobile

CJUE: C-234/14: Caiet de sarcini care prevede obligatia pentru un ofertant de a incheia un contract de parteneriat sau de a infiinta o societate în nume colectiv cu entitatile ale căror capacitati le pune in evidenta

Trimitere preliminară din România: C-261/14, Județul Bacău. Concluzii AG Y Bot, 14 ianuarie 2016

Trimitere preliminara din Romania: C-260/14, Judetul Neamt. Concluzii AG Bot, 14 ianuarie 2016

C-632/15, Popescu – trimitere preliminara a ICCJ privind prevederile Directivei 2006/126/CE

C-627/15, Gavrilescu si Gavrilescu, pendinte. Trimitere preliminara a Judecatoriei Campulung in materia clauzelor abuzive

Trimitere preliminară formulată de Curtea de Apel Oradea: C-74/15, Tarcau [CURIA]. Ordonata Curtii de Justitie din 19 noiembrie 2015

Trimitere preliminara formulata din Romania: C-354/14, Capoda

Trimitere preliminara din Romania (Judecătoria Câmpulung): C-348/14, Bucura. UPDATE hotararea Curtii din 9 iulie 2015

Trimitere preliminară formulată de o instanţă din România (Tribunalul Sibiu, C-69/14, Târşia)

Trimitere preliminară formulată de o instanţă din România (Tribunalul Bucureşti) înregistrată la Curtea de Justiţie: C-635/13, ALKA