Universitatea Petru Maior, Tîrgu Mureș „Conferința Națională Achiziții Publice în România – ediția a II-a. Modificarea legislației în 2017”, 23 ianuarie 2018

JurisclasorCEDO: Răzvan Anghel, Eliberarea din funcţie ca urmare a declanşării unei proceduri penale. Lipsa de claritate a prevederilor legale şi a unor garanţii jurisdicţionale suficiente împotriva arbitrariului. Încălcarea art. 6 şi art. 8 CEDO – Hotărârea în cauza Milojević şi alţii c. Serbiei

JurisClasor CEDO – Neîncălcarea dreptului la viaţă privată şi corespondenţă în cazul accesării şi verificării de angajator a contului profesional Yahoo Messenger utilizat de un angajat al său

Formular nou de sesizare – Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Bono impotriva Frantei (cererea nr. 29024/11): CEDO. Sancțiune disproporționată aplicată unui avocat care a criticat deciziile procedurale ale judecătorilor în pledoaria sa. Încălcarea art. 10 din Convenție. legal-land

JurisclasorCEDO: Decizia de inadmisibilitate din 22 septembrie 2015 pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Cristian Borcea c. României, cererea nr. 55959/14

Răzvan Anghel, Cauza Mitkova c. Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Condiţiile decontării din fondurile de asigurări sociale de sănătate a cheltuielilor efectuate pentru tratamentul medical în alt stat. Lipsa aprobării administrative prealabile. Inexistenţa unei speranţe legitime în sensul art. 1 din Protocolul nr.1 la Convenţie, JurisclasorCEDO