REVISTA ROMÂNĂ DE ARBITRAJ/ ROMANIAN ARBITRATION JOURNAL – 3/2021

Un fel de actiune la TUE: Anularea unor acte ale BNR. Necompetență vădită. Acțiune vădit inadmisibilă

Efficiency and quality of justice in Europe: Council of Europe publishes its 2020 report

Publicat în CEDO. Leave a Comment »

Paul Gallagher, Stephen Brittain, The Court of Justice – Legal Reasoning, the Rule of Law and Data Protection

Vlad Perju, Identity Federalism in Europe and the United States

Giuseppe Martinico, Functional Disobedience, National Courts and the ECtHR [STALS Research Paper (2020)]

Stagii la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Razvan Cosmin Roghina, Logica si efectele transplantului constitutional din 1866, Editura Universul Juridic, 2016

C-68/18, Petrotel-Lukoil, pendinte

Universitatea Petru Maior, Tîrgu Mureș „Conferința Națională Achiziții Publice în România – ediția a II-a. Modificarea legislației în 2017”, 23 ianuarie 2018

Cauza C-524/06 Hotărârea pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în data de 16.12.2008

Concluzii AG Bobek in cauza C-212/15, ENEFI

The Supreme Court of the United Kingdom. Practice Direction 11. The Court of Justice of the European Union

Troisième partie : Etude : La Cour de cassation et la construction juridique européenne >L’office du juge >La pratique du renvoi préjudiciel

Hotararea integrala in cauza C-241/15, Bob-Dogi

Urska Sadl, Sigrid Hink, Precedent in the Sui Generis Legal Order: A Mine Run Approach

C‑358/14, Polonia / Parlamentul si Consiliul, hotararea din 4 mai 2016, EU:C:2016:323

C-186/16, Andriciuc si altii: Trimitere preliminară a Curții de Apel Oradea privind interpretarea unor dispoziții ale Directivei 93/13

TUE, T-599/15, Caruz / OLAF, Ordonanta din 17 martie 2016, ECLI:EU:T:2016:170

T-529/13, Izsák and Dabis / Commission, Ordonannce, 8 mai 2015

Ordonanta Curtii din 18 februarie 2016 in cauza C-407/15, Rîpanu: „Curtea de Justiție a Uniunii Europene este vădit necompetentă să răspundă la întrebarea adresată de Curtea de Apel Bacău.”

Curtea de apel Craiova a formulat o trimitere preliminara in materia ajutoarelor de stat

CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL MACIEJ SZPUNAR prezentate la 16 martie 2016 in Cauza C‑484/14 Mc Fadden: „Trimitere preliminară – Libera circulație a serviciilor societății informaționale – Directiva 2000/31/CE – Articolul 2 literele (a) și (b) – Noțiunea «servicii ale societății informaționale» – Noțiunea «furnizor de servicii» – Serviciu de natură economică – Articolul 12 – Limitarea răspunderii unui furnizor de servicii de simplă transmitere («mere conduit») – Articolul 15 – Excluderea obligației generale în materie de supraveghere – Profesionist care pune la dispoziția publicului în mod gratuit o rețea locală fără cablu cu acces la internet – Încălcare a unui drept de autor și a drepturilor conexe săvârșită de un utilizator terț – Somație care implică obligația de a proteja conexiunea la internet printr‑o parolă”

Hotarare integrala: C-175/15, Taser International, hotararea din 17 martie 2016, ECLI:EU:C:2016:176

CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL MICHAL BOBEK prezentate la 16 martie 2016 in cauza C‑134/15: „Regulamentul nr. 543/2008 al Comisiei – Standarde de comercializare a cărnii de pasăre – Validitatea articolului 5 alineatul (4) litera (b) – Carne de pasăre proaspătă preambalată – Obligația de a indica pe preambalaj sau pe eticheta aplicată pe acesta prețul total și prețul pe unitatea de greutate la stadiul de vânzare cu amănuntul – Articolul 15 alineatul (1) și articolul 16 din Carta drepturilor fundamentale – Libertatea de a exercita o ocupație aleasă în mod liber – Libertatea de a desfășura o activitate comercială – Proporționalitate – Articolul 40 alineatul (2) TFUE – Nediscriminare”