MASTER UNIVERSITATEA DANUBIUS GALATI: DREPTUL COMUNITĂȚILOR VIRTUALE

Domeniul de studiu: Drept

Forma de învăţământ – cu frecvență (acreditat)

Durata studiilor – 3 semestre (1,5 ani)

Credite: 90

Număr de locuri: 50

Misiunea programului de master Dreptul Comunităților Virtuale este duală.  Pe de o parte, constă în pregătirea profesioniștilor cu studii juridice care doresc să își orienteze expertiza juridică către relațiile desfășurate în domeniul social media, profesioniști ai implicațiilor juridice ale comunicării și tranzacțiilor realizate prin intermediul Internetului iar pe de altă parte, programul urmărește să furnizeze cunoștințele de specialitate juridică specifice comunităților virtuale tuturor celor care își desfășoară activitatea profesională în domenii precum jurnalism, IT, social media, business etc.

 

Obiectivele specifice ale programului de master Dreptul Comunităților Virtuale
– oferirea unei imagini de ansamblu asupra legislației naționale, europene și internaționale aplicabilă relațiilor specifice mediului virtual;
– cunoașterea și înțelegerea  aprofundată a legislației speciale aplicabile comunităților virtuale;
– cunoașterea instituțiilor și organizațiilor europene și internaționale care au atribuții în domeniul comunităților virtuale;
– explicarea și înțelegerea noilor modificări legislative din diferite state, modificări care au impact în activitatea comunităților virtuale;
– înțelegerea rolului pe care îl joacă comunitățile virtuale în diversitatea relațiilor comerciale specifice mediului on/line;
– deprinderea capacității de a analiza și de a evalua diferitele situații practice intervenite în sfera relațiilor desfășurate prin intermediul și în cadrul comunităților virtuale și înregistrate în practica instanțelor judecătorești;
– capacitatea de a realiza cercetări științifice al căror rezultat să redea  propuneri de lege ferenda și soluții eficiente pentru legiuitorul național, european și internațional care reglementează activitatea comunităților virtuale.

Planul de învățământ al programului de studii universitare de master Dreptul Comunităților Virtuale este structurat pe trei semestre, 90 de credite, si cuprinde următoarele discipline de studiu care abordează, într-o manieră flexibilă și modernă următoarele discipline:
– teoria generală a comunităților virtuale;
– Dreptul comerțului electronic;
– Dreptul consumatorului în spațiul virtual;
– Platforme de comunicare on-line;
– Soluționarea alternativă a litigiilor – negocierea, arbitrajul, medierea, concilierea;
– Legislația privind securitatea în mediul on-line;
– Protecția drepturilor fundamentale în domeniul social media;
– Antreprenoriat și administrarea afacerilor în spațiul virtual;
– Infracțiuni informatice;
– Prevenirea și combaterea infracțiunilor informatice;
– Investigarea infracțiunilor informatice;
– Drepturile de autor și proprietatea intelectuală în cyberspace;
– Legislația comunicării în mediul on-line;
– Practica de specialitate.

Disciplinele cuprinse în planul de învățământ al acestui program de master asigură atât dobândirea unor cunoștințe de specialitate specifice diferitelor discipline de drept public și de drept privat de interes pentru întreaga activitate derulată în mediul online  cât și înțelegerea și  aprofundarea unor aspecte juridice relevante înregistrate în practica recentă a instanțelor judecătorești naționale, europene, internaționale în materia comerțului electronic, a încălcării legii drepturilor de autor – plagiatul, a încălcării drepturilor consumatorilor în tranzacțiile on-line,  a încălcării drepturilor fundamentale ale omului în spațiul virtual (dreptul la liberă exprimare, dreptul la viață privată etc. ), a încălcării normelor de drept penal cu referire la analiza unor grave infracțiuni săvârșite în mediul on-line, prin intermediul Internetului: hărțuire, frauda informatică, pornografie infantilă, spălarea banilor etc.

Studenții desfășoară practica de specialitate în instituțiile în care își derulează activitatea, în măsura în care această activitate are legătură cu domeniul programului de master sau, în cazul în care nu au loc de muncă sau își desfășoară activitatea în alte domenii decât cel al programului de master, în organizații economice, autorități publice centrale sau locale etc. Așadar, curricula acestui program de master, asigură dobândirea competențelor de către profesioniștii din domeniul juridic care doresc să se specializeze în domeniul activității comunităților virtuale dar și de către specialiștii sau alte categorii care profesează sau doresc să opteze pentru o carieră în care sunt necesare cunoștințe de specialitate specifice dreptului comunităților virtuale.

Parcurgerea disciplinelor din planul de învățământ al programului de master internațional Dreptul Comunităților Virtuale asigură dobândirea de către cursanți a următoarelor competențe (matricea RNCIS):

Competențe profesionale
– cunoașterea aprofundată a domeniului juridic și în cadrul acestuia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice și practice specifice domeniului juridic; utilizarea adecvată a limbajului specific domeniului juridic, în general, și a Dreptului Comunităților Virtuale, în special, în comunicarea cu medii profesionale diferite;
– utilizarea cunoștințelor de specialitate pentru explicarea și interpretarea unor situații noi, în contexte mai largi asociate domeniului juridic;
– utilizarea integrată a aparatului conceptual și metodologic specific domeniului drept, în situații incomplet definite, pentru a rezolva probleme teoretice și practice noi;
– utilizarea nuanțată și pertinentă de criterii și metode de evaluare pentru a formula judecăți de valoare și a fundamenta decizii constructive în cadrul domeniului juridic;
– elaborare de proiecte profesionale și/sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de metode cantitative și calitative.

Competențe transversale
– executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie și de independență profesională;
– asumarea unor roluri/funcții de conducere a activității grupurilor profesionale sau a unor instituții din domeniul dreptului comunităților virtuale;
– autocontrolul procesului de învățare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei activități profesionale.

OCUPATII POSIBILE MASTER DREPTUL COMUNITĂȚILOR VIRTUALE

Administrator judiciar – 241219
Administrator societate comerciala – 242111
Agent consular – 242212
Analist armonizare legislativa – 261912
Asistent de cercetare în domeniul stiintelor juridice – 261916
Asistent universitar – 231001
Auditor intern în sectorul public – 241306
Avocat – 261101
Cercetator în domeniul stiintelor juridice – 261915
Conferentiar universitar – 231002
Consilier administratia publica – 242201
Consilier de probatiune – 261921
Asistent judiciar 261205
Expert criminalist 261902
Executor judecatoresc – 261901
Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene – 242213
Expert aplicare legislatie armonizata în domeniul industriei si comertului – 242219
Expert armonizare legislativa – 261911
Expert jurist – 261903
Expert prevenire si combatere a coruptiei – 261920
Judecator – 261202
Judecator inspector – 261204
Jurisconsult – 261102
Lector universitar – 231003
Lichidator – 241218
Magistrat-asistent – 261203
Magistrat-asistent-sef – 111214
Mediator – 243202
Membru al Consiliului Superior al Magistraturii – 111130
Notar – 261906
Procuror – 261201
Profesor universitar – 231005
Profesor în învatamântul gimnazial – 233002
Profesor în învăţământul liceal, postliceal – 233001
Referent relatii externe – 242215
Specialist sistem asigurari – 241250

Reclame

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: