Daniel-Mihail Sandru, Constantin-Mihai Banu, Dragos Calin (coord.), Directiva – act de dreptul Uniunii Europene – si dreptul român, Editura Universitara, 2016

Sandru_Banu_Calin_Directiva_act de dreptul Uniunii Europene_si dreptul romanDaniel-Mihail Sandru, Constantin-Mihai Banu, Dragos Calin (coord.), Directiva – act de dreptul Uniunii Europene – si dreptul român, Editura Universitara, 2016ISBN:978-606-28-0209-7, DOI:10.5682/ 9786062802097

FOTO CONFERINTA 2014

PAGINA FACEBOOK

Descrierea volumului:

Volumul de faţă are la origine o conferinţă organizată la 11 noiembrie 2014 de Centrul de Studii de Drept European (CSDE) – Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, din cadrul Academiei Române, şi de Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE). Contribuţiile iniţiale au fost completate cu alte câteva lucrări, în vederea întregirii tabloului complex al directivei Uniunii Europene.

Directiva este acel act de dreptul Uniunii Europene care este obligatoriu pentru statele membre, destinatarii ei, cu privire la rezultatul care trebuie atins, dar care lăsă autorităţilor acelor state competenţa în ceea ce priveşte forma şi mijloacele.

Cele zece lucrări reunite în volum, precedate de o introducere substanţială, grupate în cinci secţiuni, oferă multiple perspective asupra impactului directivei – specie a dreptului Uniunii Europene – asupra ordinii juridice române şi al puterilor legislativă, executivă şi judecătorească, la care se adaugă situaţia particulară a Curţii Constituţionale.

Book description:

The present book originates from a conference organized on 11 November 2014 by the Center for European Legal Studies (of the Legal Research Institute „Acad. Andrei Rădulescu” of the Romanian Academy) and the Romanian Association for Law and European Affairs. The initial papers were supplemented by some other pieces, in order to have a grasp of the complex picture of the European Union directive.

The directive is defined as act of European Union law which is binding, as to the result to be achieved, upon each Member State to which it is addressed, but which leaves to the national authorities the choice of form and methods.

The ten papers included in this book, which are grouped in five sections and preceded by a solid introduction in the subject-matter, are meant to offer various perspectives on the impact of directive on the Romanian legal order and the three branches of government, without losing sight of the specific case of the Constitutional Court.

Introducere. Directiva – act de dreptul Uniunii Europene

(Constantin Mihai BANU)

Partea I – Directiva – act de dreptul Uniunii Europene. Aspecte generale

Daniel-Mihail ŞANDRU

Directiva – act de dreptul Uniunii Europene – şi simplificarea normativă

Daniel-Mihail ŞANDRU

Autorităţile potenţial responsabile ale unui stat membru în situaţia constatării neîndeplinirii obligaţiilor de către Curtea de Justiţie

Tiberiu SAVU

Controlul de legalitate a directivelor reflectat în jurisprudenţa recentă a instanţelor Uniunii Europene

Partea a II-a – Directiva – act de dreptul Uniunii Europene – şi puterile legislativă şi executivă

Marieta SAFTA

Limite constituţionale ale legiferării pe calea ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului

Irina ALEXE, Constantin Mihai BANU

Transpunerea directivei prin ordonanţă de urgenţă. Exemple recente din dreptul român şi aspecte comparate

Partea a III-a – Directiva – act de dreptul Uniunii Europene – şi judecătorul naţional

Constantin Mihai BANU, Dragoş Alin CĂLIN, Daniel Mihail ŞANDRU

Concedieri colective în cazul insolvenţei societăţii comerciale şi efectul direct orizontal al unei directive. Hotărâri ale instanţelor române în context european

Anamaria GROZA

Aplicarea şi neaplicarea Directivei 93/13 de către judecătorul naţional în cauze analoage

Gina IGNAT

Consideraţii privind relevanţa dreptului Uniunii Europene pentru materia achiziţiilor publice

Partea a IV-a – Directiva – act de dreptul Uniunii Europene – şi Curtea Constituţională

Tudorel TOADER, Marieta SAFTA

Controlul de constituţionalitate al legii de transpunere a directivei

Partea a V-a – Directiva – act de dreptul Uniunii Europene – şi sistemul Convenţiei europene a drepturilor omului

Titus CORLĂŢEAN

Judecătorul român şi problema incompatibilităţii directivelor cu Convenţia europeană a drepturilor omului. Perspectiva aderării Uniunii Europene la Convenţia europeană a drepturilor omului

Introduction. Directive – act of European Union law

(Constantin Mihai BANU)

Part I – Directive – act of European Union law. General issues

Daniel-Mihail ŞANDRU

Directive – act of European Union law – and the issue of regulatory simplification

Daniel-Mihail ŞANDRU

Potentially liable authorities of a Member State in case of a judgment of the Court of Justice establishing a failure to fulfil obligations

Tiberiu SAVU

The review of legality of directives according to the recent case-law of the courts of the European Union

Part II – Directive – act of European Union law – and the legislative and executive branches of government

Marieta SAFTA

Constitutional limits to legislate by Government emergency orders

Irina ALEXE, Constantin Mihai BANU

On transposing the directive by emergency order. Recent examples from Romanian legal order and comparative issues

Part III – Directive – act of European Union law – and the national court or tribunal

Constantin Mihai BANU, Dragoş Alin CĂLIN, Daniel Mihail ŞANDRU

Collective redundancies in case of insolvency of companies and the horizontal direct effect of a directive. Judgments rendered by courts of Romania in an European framework

Anamaria GROZA

On applying and non-applying the Directive 93/13 by national judge in similar cases

Gina IGNAT

Remarks on the relevance of European Union law in the field of public procurement

Part IV – Directive – act of European Union law – and the Constitutional Court

Tudorel TOADER, Marieta SAFTA

The constitutional review of the law transposing a directive

Part V – Directive – act of European Union law – and the European Convention on Human Rights

Titus CORLĂŢEAN

The Romanian judge and the issue of incompatibility of directives with the European Convention on Human Rights. On prospects of the accession of the European Union to the European Convention on Human Rights

Disponibila si la Hamangiu.ro

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: