C-431/14 P – Grecia/Comisia, hotararea din 8 martie 2016

C-431/14 P – Grecia/Comisia, hotararea din 8 martie 2016

„Recurs – Ajutoare de stat – Ajutoare compensatorii plătite de Agenția Elenă de Asigurări Agricole (ELGA) în cursul anilor 2008 și 2009 – Decizie prin care ajutoarele sunt declarate incompatibile cu piața internă și prin care se dispune recuperarea acestora – Noțiunea «ajutor de stat» – Articolul 107 alineatul (3) litera (b) TFUE – Orientări privind ajutoarele de stat în sectorul agricol – Obligația de motivare – Denaturarea elementelor de probă”

67 Potrivit articolului 107 alineatul (3) litera (b) TFUE, „[p]ot fi considerate compatibile cu piața internă […] ajutoarele destinate […] să remedieze perturbări grave ale economiei unui stat membru”.

68 După cum a amintit Tribunalul la punctele 159-161 din hotărârea atacată, potrivit unei jurisprudențe constante a Curții, Comisia beneficiază, pentru aplicarea articolului 107 alineatul (3) TFUE, de o largă putere de apreciere a cărei exercitare implică evaluări complexe de ordin economic și social (Hotărârea Germania și alții/Kronofrance, C‑75/05 P și C‑80/05 P, EU:C:2008:482, punctul 59, precum și Hotărârea Banco Privado Português și Massa Insolvente do Banco Privado Português, C‑667/13, EU:C:2015:151, punctul 67).

69 În plus, astfel cum a amintit Tribunalul la punctele 186 și 187 din hotărârea atacată, reiese de asemenea dintr‑o jurisprudență constantă a Curții că, adoptând norme de conduită și anunțând, prin publicarea acestora, că le va aplica în viitor situațiilor vizate de acestea, Comisia își autolimitează exercitarea puterii de apreciere menționate și nu se poate abate, în principiu, de la aceste norme fără să riște să fie sancționată, dacă este cazul, în temeiul unei încălcări a principiilor generale de drept, precum egalitatea de tratament sau protecția încrederii legitime (Hotărârea Holland Malt/Comisia, C‑464/09 P, EU:C:2010:733, punctul 46, precum și Hotărârea Banco Privado Português și Massa Insolvente do Banco Privado Português, C‑667/13, EU:C:2015:151, punctul 69).

70 Cu toate acestea, în domeniul specific al ajutoarelor de stat, orientările pe care Comisia le adoptă sunt obligatorii pentru aceasta, în măsura în care acestea nu se îndepărtează de normele Tratatului FUE, printre care figurează în special articolul 107 alineatul (3) litera (b) TFUE (a se vedea în acest sens Hotărârea Holland Malt/Comisia, C‑464/09 P, EU:C:2010:733, punctul 47), iar aplicarea lor nu încalcă principiile generale de drept, precum egalitatea de tratament, în special atunci când împrejurări excepționale, care se disting de cele vizate de orientările menționate, caracterizează un anumit sector din economia unui stat membru.

71 În consecință, pe de o parte, Comisia nu poate încălca articolul 107 alineatul (3) TFUE prin adoptarea unor orientări afectate de o eroare de drept sau de o eroare vădită de apreciere și nici nu poate să renunțe, prin intermediul adoptării unor orientări, la exercitarea puterii de apreciere pe care i‑o conferă această dispoziție În această privință, atunci când Comisia adoptă, în cadrul respectivei exercitări, orientări de această natură, ele trebuie să facă obiectul unei verificări continue în scopul de a identifica orice evoluție majoră neacoperită de aceste acte.

72 Pe de altă parte, adoptarea unor astfel de orientări nu exonerează Comisia de obligația sa de a examina împrejurările specifice excepționale pe care le invocă un stat membru, într‑un caz particular, pentru a solicita aplicarea directă a articolului 107 alineatul (3) litera (b) TFUE și de a motiva, dacă este cazul, refuzul său de a admite o asemenea cerere.

73 În speță, este cert că, în ceea ce privește tocmai afectarea sectorului agricol primar al Uniunii de criza economică pe care au traversat‑o statele membre și în special Republica Elenă, Comisia și‑a exercitat puterea de apreciere pe care i‑o conferă articolul 107 alineatul (3) litera (b) TFUE prin adoptarea CCT, iar apoi a CCT modificat, din moment ce atât primul, cât și cel de al doilea menționează în mod expres acest sector.

74 Or, trebuie să se constate că, deși Republica Elenă a invocat în fața Tribunalului o aplicare directă a articolului 107 alineatul (3) litera (b) TFUE la faptele din speță, în pofida existenței normelor de conduită prevăzute de CCT și de CCT modificat, aceasta nu a arătat, în susținerea respectivei cereri, că au existat în speță împrejurări specifice excepționale în sectorul agricol primar în cauză, precum cele menționate la punctele 70 și 72 din prezenta hotărâre.

75 Astfel, reiese din înscrisurile din dosar că elementele pe care le‑a invocat Republica Elenă în fața Tribunalului urmăreau să stabilească existența unei perturbări grave care afecta economia greacă de la sfârșitul anului 2008 și în cursul anului 2009, însă nu erau de natură să dovedească corespunzător cerințelor legale că această economie se confrunta cu împrejurări specifice excepționale care, eventual, ar fi trebuit să determine Comisia să aprecieze ajutoarele în litigiu direct în lumina articolului 107 alineatul (3) litera (b) TFUE.

Reclame

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: