Evelina Oprina, Vasile Bozesan, Executarea silita – dificultati si solutii practice. Volumul 1, Editura Universul Juridic, 2016

Evelina Oprina, Vasile Bozesan, Executarea silita – dificultati si solutii practice. Volumul 1, Editura Universul Juridic, 2016

Evelina Oprina, Vasile Bozesan, Executarea silita. Dificultati si solutiiDescriere

Perioada ulterioara intrarii in vigoare a noii reglementari procesual executionale a fost marcata de eforturi sustinute ale doctrinarilor si practicienilor pentru interpretarea si aplicarea noilor dispozitii privitoare la executarea silita. Mai mult, interventiile succesive ale Curtii Constitutionale si ale legiuitorului au reactivat si accentuat problematica unor aspecte esentiale ale executarii silite care pareau ca-si gasisera receptarea intr-o paradigma interpretativa, apta sa ofere si sa sustina praxisul executional.

Impusa de nevoia imperioasa de a se raspunde adecvat multiplelor probleme ivite in procedura executarii silite, lucrarea Executarea silita – dificultati si solutii practice. Volumul 1ofera, intr-un context structurat si coerent, analiza si clarificarea unor chestiuni spinoase ale executarii silite.

Prin cele peste 80 de articole pe care le cuprinde, lucrarea valorifica expertiza in materia executarii silite a unui numar semnificativ de autori, care, alaturi de coordonatori, isi propun sa clarifice si sa ofere solutii concrete dificultatilor aparute in practica executionala.

Articolele care alcatuiesc lucrarea abordeaza – sintetic, dar intr-un consistent registru argumentativ – aspecte importante ale executarii silite care au suscitat controverse si care au relevat dificultati in activitatea practica de executare, inclusiv in materii specifice, cum sunt cele privind procedura fiscala, litigiile de munca, contenciosul administrativ, insolventa, litigiile cu profesionisti, minorii sau titlurile executorii straine.

De asemenea, continutul lucrarii este adaptat la succesiunea interventiilor si modificarilor operate in ultimii ani in reglementarea executarii silite, avand in vedere, in acest sens, deciziile Curții Constituționale prin care a fost constatata neconstituționalitatea unor dispoziții (inclusiv a art. 666 C. pr. civ., de data recenta), Legea nr. 138/2014 si ulterioara republicare a Codului de procedura civila, dar si deciziile pronuntate de instanta suprema in solutionarea recursurilor in interesul legii sau ca urmare a sesizarilor in vederea pronuntarii hotararilor prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

Inspirata tematic din varietatea dificultatilor ivite in activitatea de executare, lucrarea ofera, asadar, prin contributia unor specialisti in materia executarii silite, raspunsuri si solutii corecte la problemele practice privind interpretarea si aplicarea dispozitiilor executionale cu care se confrunta atat executorii judecatoresti sau fiscali, cat si avocatii, judecatorii si orice participant la executarea silita

____________________________________________________________________
COORDONATORI
Evelina OPRINA – profesor universitar dr., Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative a Universitatii Crestine „Dimitrie Cantemir” din Bucuresti; judecator la Tribunalul Ilfov; redactor-sef al Revistei Romane de Executare Silita; membru in Comisia de elaborare a Legii de punere in aplicare a noului Cod de procedura civila
Vasile BOZESAN – drd., Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti; judecator la Tribunalul Teleorman; redactor-sef adjunct al Revistei Romane de Executare Silita

AUTORI
Razvan ANGHEL – judecator la Curtea de Apel Constanta, presedinte Sectia I Civila; formator la Institutul National al Magistraturii si Scoala Nationala de Grefieri
Bogdan Alex ARGHIR – drd., Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti; judecator, presedinte al Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti
Vasile BOZESAN – drd., Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti; judecator la Tribunalul Teleorman; redactor-sef adjunct al Revistei Romane de Executare Silita
Traian Cornel BRICIU – conferentiar universitar dr., Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti; avocat; director al Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor; vicepresedinte al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania; membru in Comisia de elaborare a Legii de punere in aplicare a noului Cod de procedura civila
Adrian CIRCA – conferentiar universitar dr., Facultatea de Drept a Universitatii „Lucian Blaga” din Sibiu
Claudiu Constantin DINU – lector universitar dr., Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti; avocat; arbitru si membru al Colegiului Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei; director al Departamentului de pregatire continua – Drept privat – din cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor
Madalina DINU – lector universitar dr., Facultatea de Drept a Universitatii Titu Maiorescu; avocat
Claudiu DRAGUSIN – judecator la Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti
Bogdan DUMITRACHE – executor judecatoresc; formator la Institutul National al Magistraturii; membru in Comisia de elaborare a Legii de punere in aplicare a noului Cod de procedura civila
Viorica Claudia DUMITRACHE – judecator la Tribunalul Sibiu
Gabriela Cristina FRENTIU – judecator dr. la Tribunalul Bistrita-Nasaud
Camelia GAGU – avocat dr. Baroul Bucuresti; mediator; presedinte al Centrului Mediatorilor Profesionisti Bucuresti
Ioan GARBULET – judecator dr., inspector judiciar la Inspectia Judiciara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii
Eugen HURUBA – conferentiar universitar dr., Facultatea de Stiinte Economice, Juridice si Administrative a Universitatii Petru Maior din Targu-Mures; executor judecatoresc; presedinte al Camerei Executorilor Judecatoresti Targu-Mures; director al Revistei Romane de Executare Silita
Evelina OPRINA – profesor universitar dr., Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative a Universitatii Crestine „Dimitrie Cantemir” din Bucuresti; judecator la Tribunalul Ilfov; redactor-sef al Revistei Romane de Executare Silita; membru in Comisia de elaborare a Legii de punere in aplicare a noului Cod de procedura civila
Paul POP – avocat dr. Baroul Bucuresti
Octavian POPESCU – drd., avocat Baroul Bucuresti
Gabriela RADUCAN – profesor universitar dr., Facultatea de Drept a Universitatii Titu Maiorescu din Bucuresti; avocat Baroul Bucuresti
Ruxandra SIRGHI – judecator la Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti
Sebastian SPINEI – conferentiar universitar dr., Facultatea de Drept a Universitatii „Lucian Blaga” din Sibiu
Roxana STANCIU – judecator la Tribunalul Bucuresti
Mirela STANCU – lector universitar dr., Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti; judecator la Tribunalul Bucuresti
Andreea TABACU – conferentiar universitar dr., Facultatea de Drept si Stiinte Administrative a Universitatii din Pitesti; judecator la Curtea de Apel Pitesti
Delia Narcisa THEOHARI – drd., asistent de cercetare la Universitatea Nicolae Titulescu din Bucuresti; formator la Institutul National al Magistraturii; judecator la Tribunalul Bucuresti
Dan Constantin TUDURACHE – lector universitar dr., Facultatea de Drept a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi; avocat Baroul Iasi
Nicolae Horia TIT – asistent universitar dr., Facultatea de Drept a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi; avocat Baroul Iasi
Mircea URSUTA – lector universitar dr., Facultatea de Drept a Universitatii din Oradea; avocat Baroul Bihor; membru in Comisia de elaborare a Legii de punere in aplicare a noului Cod de procedura civila
Alice Cristina Maria ZDANOVSCHI – lector universitar dr., Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative a Universitatii Crestine „Dimitrie Cantemir” din Bucuresti
Liviu Gheorghe ZIDARU – asistent universitar dr., Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti; judecator la Curtea de Apel Bucuresti; membru in Comisia de elaborare a Legii de punere in aplicare a noului Cod de procedura civila

Date tehnice

 

  • Titlu: Executarea silita – dificultati si solutii practice. Volumul 1
  • Pret: 89,00 RON
  • ISBN: 978-606-673-781-4
  • Format: A5
  • Pagini: 750

Cuprins

1. Constatarea de urgenta a unei stari de fapt in conditiile art. 364 C. pr. civ. In ce masura existenta unui proces pe rol constituie o conditie pentru efectuarea constatarii?
2. Utilitatea practica a instrumentului privind amenzile si despagubirile in faza executarii silite
3. Concursul dintre executarea silita civila si masurile asiguratorii fiscale/executarea silita fiscala
4. Executare silita vs. masuri asiguratorii instituite potrivit Codului de procedura penala
5. Executarea creantelor bugetare in baza O.G. nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice
6. Situatii practice privind raportul dintre disponibilitatea partilor si rolul activ al executorului judecatoresc
7. Modul de calcul al veniturilor accesorii creantei de catre executorul judecatoresc
8. Titlurile executorii prevazute de Codul civil si regulile de aplicare a acestora in timp
9. Conditiile pentru ca hotararea judecatoreasca sa constituie titlu executoriu
10. Contractul de locatiune, titlu executoriu
11. Caracterul executoriu al antecontractelor de vanzare-cumparare
12. Aspecte practice privind executarea hotararilor in materia contenciosului administrativ
13. Incidenta in faza executarii silite a neregularitatii privind lipsa semnaturii agentului constatator
14. Executarea contractelor de asistenta juridica
15. Aspecte privind aplicarea in practica de catre executorii judecatoresti a titlurilor emise in procedura speciala prevazuta de Legea nr. 10/2001 si de alte legi reparatorii
16. Forta juridica a acordului de mediere
17. Actul pe care il pronunta instanta de executare in solutionarea diferitelor cereri cu care este investita
18. Compatibilitatea dintre profesia de executor judecatoresc si cea de mediator
19. Competenta executorului judecatoresc in cazul urmaririi silite a unor debitori obligati solidar care au domiciliul in raza unor curti de apel diferite
20. Calitatea procesuala a executorului judecatoresc in faza executarii silite
21. Inlocuirea executorului judecatoresc
22. Lichiditatea creantei in cazul titlurilor executorii cuprinzand obligatia de plata a despagubirilor egale cu drepturile salariale de care ar fi beneficiat angajatul concediat nelegal
23. Relevanta considerentelor hotararii in faza de executare silita
24. Declansarea executarii silite in temeiul unui certificat de grefa
25. Aspecte practice si problematici privind incuviintarea executarii silite
26. Privire speciala asupra incuviintarii executarii titlurilor executorii emise in alte state membre ale Uniunii Europene
27. Coproprietatea sau codevalmasia – lipsa de impediment la incuviintarea executarii silite
28. Conditiile interventiei creditorilor in urmarirea silita pornita de alti creditori (consecintele recunoasterii de catre debitor a creantelor invocate de creditorii intervenienti; poate fi atacata de catre creditorii care au un titlu executoriu o asemenea recunoastere?; creeaza recunoasterea un titlu executoriu sau este relevanta pentru o eventuala inscriere la masa credala constituita dupa deschiderea procedurii insolventei impotriva aceluiasi debitor?; pentru admiterea cererii de interventie este obligatoriu ca executarea silita solicitata de creditorul urmaritor sa fi fost deja incuviintata?)
29. Admisibilitatea interventiei in materia popririi
30. Cum se conciliaza procedura interventiei cu procedura depunerii titlurilor de creanta? Privire speciala asupra cererii de interventie a creditorilor titulari ai unor creante fiscale
31. Aspecte practice privind constituirea unui „titlu executoriu” in procedura interventiei creditorilor in cursul executarii silite
32. Problema pluralitatii de cereri si de debitori in dosarul de executare
33. Taxa judiciara de timbru in cazul cererilor in materia executarii silite
34. Executarea cheltuielilor de executare silita impotriva creditorului: posibilitati si limitari din perspectiva succesiunii de reglementari procesual civile
35. Cenzurarea cheltuielilor de executare
36. Autorizare intrare in incaperi. Aplicabilitatea procedurii in cazul in care bunul apartine debitorului
37. Aspecte practice ale perimarii executarii silite
38. Durata in timp a masurii suspendarii executarii silite dispuse de instanta
39. Soarta actelor si masurilor in procedura popririi pe perioada suspendarii executarii silite
40. Efectele deschiderii procedurii insolventei prevazute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa asupra actelor de executare intocmite sau, dupa caz, efectuate la data deschiderii procedurii sau cel tarziu la data opozabilitatii acestei proceduri
41. Aspecte practice ale restrangerii executarii silite
42. Invocarea prescriptiei in faza executarii silite
43. Termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita in cazul hotararilor judecatoresti straine
44. Termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita in cazul actiunii in evacuare
45. Semnificatia notiunii de „cale procesuala specifica” prevazuta de art. 713 alin. (2) C. pr. civ.
46. Posibilitatea invocarii pe calea contestatiei la executare a caracterului abuziv al clauzelor cuprinse in contractul incheiat intre creditor și debitor
47. Existenta pe rolul instantelor judecatoresti, in acelasi timp, a unei contestatii la executare avand ca obiect anularea titlului executoriu, in temeiul art. 713 alin. (2) C. pr. civ., si a unei actiuni in anularea acestuia, promovata pe calea dreptului comun. Litispendenta. Inadmisibilitate. Suspendarea judecatii
48. Aparari de fond in cadrul contestatiei la executare privind executarea silita a contractului de asistenta juridica
49. Distinctia dintre actul administrativ fiscal, titlul de creanta fiscala si titlul executoriu fiscal, precum si procedurile de contestare a acestora
50. Compensarea obligatiei de plata a despagubirilor egale cu drepturile salariale de care creditorul a fost lipsit ca urmare a concedierii nelegale cu obligatia angajatului de a restitui salariile compensatorii primite in considerarea concedierii
51. Cateva aspecte practice privind contestatia la executare prevazuta de art. 62 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin
52. Aspecte practice privind aplicarea dispozitiilor art. 717 alin. (2) C. pr. civ. vizand suportarea cheltuielilor ocazionate de fotocopierea dosarului de executare
53. Verificarea competentei instantei la momentul solutionarii cererii de suspendare provizorie
54. Obligatia de plata a cautiunii si dreptul de acces la justitie
55. Restituirea cautiunii. Probleme practice
56. Solutiile dispuse de instanta de control judiciar atunci cand constata ca o parte din motivele invocate pe calea contestatiei la executare nu au fost analizate de catre prima instanta
57. Probleme generate, in executarea silita, de formularea, cuprinsa in dispozitivul hotararii prin care s-a desfiintat un contract: „Repune partile in situatia anterioara incheierii contractului (anulat, rezolvit s.a.)”
58. Calificarea cererii de restituire a unei plati efectuate de bunavoie in temeiul unui titlu executoriu desfiintat. Actiune in plata nedatorata sau intoarcerea executarii
59. Poprirea infiintata asupra cautiunii depuse in vederea suspendarii executarii
60. Executarea ipotecii asupra conturilor – aspecte practice
61. Executarea partilor sociale. Diferenta dintre sechestrul dispus asupra partilor sociale si poprirea acestora
62. Are dreptul tertul poprit sa aprecieze daca sumele aflate in cont pot face obiectul popririi si sa refuze aplicarea popririi sau are obligatia de a indisponibiliza imediat orice suma aflata in contul debitorului?
63. Particularitatile procedurii de validare a popririi
64. Suspendarea cererii de validare a popririi in cazul in care impotriva debitorului se deschide procedura insolventei
65. Analiza comparativa: „validare poprire in procedura de drept comun” vs. „mentinere poprire in procedura fiscala”
66. Restituirea bunurilor mobile și reluarea executarii silite. Este obligatorie invitatia adresata debitorului in temeiul art. 829 coroborat cu art. 627 si art. 660 C. pr. civ.?
67. Preluarea bunurilor mobile si imobile in contul creantei
68. Certificatul energetic in procedura vanzarii silite imobiliare
69. Este posibila o noua evaluare a imobilului in cursul urmaririi imobiliare, justificata de fluctuatiile pietei imobiliare?
70. Procedura de urmarire silita a bunurilor imobile intabulate in Cartea Funciara pe care se afla constructii executate fara autorizatie si neintabulate in Cartea Funciara. Este necesara intabularea si a acestor constructii pentru a putea fi urmarite?
71. Contestatia impotriva procesului-verbal de licitatie
72. Actul de adjudecare – act prin care se transmite proprietatea imobilului
73. Act de adjudecare emis in procedura de executare inceputa potrivit vechiului Cod de procedura civila si pus in executare silita dupa intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila
74. Falsul adjudecatar (art. 851 C. pr. civ.)
75. Punerea in posesie a imobilului in baza actului de adjudecare
76. Rangul creantei statului si unitatilor administrativ-teritoriale care nu a fost facuta publica prin inregistrarea in registrele de publicitate (Cartea Funciara pentru imobile sau Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare pentru bunuri mobile etc.)
77. Participarea la distributie a cheltuielilor de executare din alte dosare executionale. Caracterul creantei
78. Privilegiul asociatiei de proprietari si modul de efectuare a distribuirii sumelor obtinute din executare, cand exista concurs intre acest privilegiu si ipotecile imobiliare
79. Obligatia de plata a impozitului aferent transferului dreptului de proprietate prin actul de adjudecare
80. Dificultati practice in executarea hotararilor privitoare la minori

81. Prescriptia sultei
Reclame

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: