C-268/13, Petru, a 50-a trimitere preliminara

Cea de-a 50-a trimitere preliminară formulată de o instanţă din România (Tribunalul Sibiu, Secţia I Civilă, la solicitarea uneia dintre părţi) a fost înregistrată la Curtea de Justiţie: C-268/13, Petru.

Întrebarea formulată de către instanţa naţională, potrivit încheierii, care se constituie şi în trimiterea preliminară:

 „Dacă raportat la prevederile art. 22 pct. 2 alin. 2 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71, imposibilitatea de acordare a tratamentului în ţara de reşedinţă se interpretează în mod absolut sau rezonabil, respectiv dacă situaţia în care, deşi intervenţia chirurgicală poate fi efectuată în ţara de reşedinţă în timp util şi corespunzător din punct de vedere tehnic, în sensul că există specialiştii necesari şi chiar şi acelaşi nivel al cunoştinţelor de specialitate, totuşi lipsa medicamentelor şi a materialelor medicale de primă necesitate echivalează cu o situaţie în care tratamentul medical necesar nu poate fi asigurat în sensul prevederilor articolului menţionat.”

AG Pedro Cruz Villalon a pronuntat Concluziile la 19 iunie 2014.

Având în vedere toate consideraţiile de mai sus, propunem Curţii să răspundă la întrebarea preliminară adresată de Tribunalul Sibiu după cum urmează:

„Articolul 22 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul nr. 1408/71 trebuie interpretat în sensul că un stat membru este obligat să autorizeze prestarea unui serviciu inclus în rândul prestaţiilor acoperite în ipoteza unei deficienţe cu caracter punctual şi tranzitoriu în cadrul unei anumite instituţii spitaliceşti din statul membru respectiv care face efectiv imposibilă prestarea unuia dintre aceste servicii.

Dimpotrivă, articolul 22 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul nr. 1408/71 trebuie interpretat în sensul că nu obligă un stat membru să autorizeze prestarea unui serviciu inclus în rândul prestaţiilor acoperite în ipoteza unei deficienţe structurale şi îndelungate în cadrul instituţiilor spitaliceşti, chiar dacă aceasta poate implica imposibilitatea realizării efective a anumitor prestaţii medicale, cu excepţia cazului în care autorizaţia respectivă nu periclitează viabilitatea sistemului de securitate socială din acel stat membru.

Instanţa de trimitere trebuie să verifice, pe baza expertizelor independente prezentate în mod adecvat în cadrul procesului, dacă aceste împrejurări existau în momentul când reclamanta a solicitat autorizaţia în temeiul articolului 22 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul nr. 1408/71.”

Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara

Articolul 22 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii care desfășoară activități independente și cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunității, în versiunea modificată și actualizată prin Regulamentul (CE) nr. 118/97 al Consiliului din 2 decembrie 1996, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 592/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008, trebuie interpretat în sensul că autorizația solicitată conform alineatului (1) litera (c) punctul (i) al aceluiași articol nu poate fi refuzată atunci când tratamentul spitalicesc în cauză nu poate fi acordat în timp util în statul membru de reședință al asiguratului social din cauza lipsei medicamentelor și a materialelor medicale de primă necesitate. Această imposibilitate trebuie apreciată la nivelul ansamblului spitalelor din acest stat membru apte să acorde tratamentul respectiv și în raport cu intervalul de timp în care acesta din urmă poate fi obținut în timp util.

sursa: IADUER – un proiect CSDE, ARDAE si FJR

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: