Spania/Lenzing, C-525/04P: controlul interpretarii unor date de natura economica

 

 CJCE, Spania/Lenzing, C-525/04P, hotărârea din 22 noiembrie 2007, Rec.2007,p.I-9947.

„56 În ceea ce priveşte argumentul întemeiat pe faptul că Tribunalul ar fi depăşit nivelul de control care îi este recunoscut de jurisprudenţă într un domeniu care determină aprecieri economice complexe, este important, mai întâi, să se amintească faptul că, deşi Curtea recunoaşte Comisiei o marjă de apreciere în materie economică, aceasta nu implică faptul că instanşa comunitară trebuie să se abţină de la a controla interpretarea unor date de natură economică la care recurge Comisia (Hotărârea din 15 februarie 2005, Comisia/Tetra Laval, C 12/03 P, Rec., p. I 987, punctul 39).
57 Într adevăr, potrivit jurisprudenţei Curţii, instanţa comunitară trebuie nu numai să verifice exactitatea prezentării elementelor de probă invocate, fiabilitatea şi coerenţa lor, ci şi să controleze dacă aceste elemente constituie ansamblul datelor pertinente ce trebuie luate în considerare pentru aprecierea unei situaţii complexe şi dacă acestea sunt de natură să susţină concluziile deduse (a se vedea în acest sens Hotărârea din 25 ianuarie 1979, Racke, 98/78, Rec., p. 69, punctul 5, Hotărârea din 22 octombrie 1991, Nölle, C 16/90, Rec., p. I 5163, punctul 12, Hotărârea Comisia/Tetra Laval, citată anterior, punctul 39, precum şi Hotărârea din 18 iulie 2007, Industrias Químicas del Vallés/Comisia, C 326/05 P, Rep., p. I 6557, punctul 76). Totuşi, în cadrul acestui control, nu intră în competenţa acesteia să înlocuiască aprecierea economică a Comisiei cu propria apreciere (Ordonanţa din 25 aprilie 2002, DSG Dradenauer Stahlgesellschaft/Comisia, C 323/00 P, Rec., p. I 3919, punctul 43).
58 În plus, trebuie arătat că, în cazurile în care o instituţie comunitară dispune de o largă putere de apreciere, controlul respectării anumitor garanţii procedurale prezintă o importanţă fundamentală. Astfel, Curtea a avut ocazia să precizeze că, printre aceste garanţii, figurează obligaţia instituţiilor competente de a examina, cu grijă şi cu imparţialitate, toate elementele relevante ale cazului şi de a şi motiva decizia în mod suficient (a se vedea Hotărârea din 21 noiembrie 1991, Technische Universität München, C 269/90, Rec., p. I 5469, punctul 14, precum şi Hotărârea din 7 mai 1992, Pesquerias De Bermeo şi Naviera Laida/Comisia, C 258/90 şi C 259/90, Rec., p. I 2901, punctul 26).
59 În ceea ce priveşte prezenta cauză, este cert că examinarea de către Comisie a întrebării dacă anumite măsuri pot fi calificate drept ajutor de stat, din cauza faptului că autorităţile publice nu ar fi acţionat în acelaşi fel precum un creditor privat, impune efectuarea unei aprecieri economice complexe.
60 Or, în ceea ce priveşte controlul jurisdicţional efectuat de Tribunal asupra examinării respective, de la punctele 154-160 din hotărârea atacată reiese că prima instanţă, fără a înlocui aprecierea economică efectuată de Comisie cu propria apreciere, s a limitat să evidenţieze, pe de o parte, anumite contradicţii vădite, care rezultă chiar din textul deciziei în litigiu, în comparaţia efectuată de Comisie între situaţia creditorilor publici şi cea a creditorilor privaţi, precum şi, pe de altă parte, o lipsă a elementelor care să susţină concluziile acesteia în ceea ce priveşte situaţia unuia dintre aceşti creditori privaţi şi perspectivele de rentabilitate şi de viabilitate ale societăţii Sniace.
61 Procedând în acest fel, Tribunalul a respectat limitele controlului jurisdicţional pe care instanţa comunitară îl poate exercita asupra unor aprecieri economice complexe.”

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: